Welkom bij I-Flow-Optimize

[ Sales - & Bedrijfs Optimalisatie ]

Wat is nou mooier gedreven ondernemers vol groei-en bedrijfsideeën te mogen helpen hun doelen en ideeën te realiseren om hun bedrijf naar een hoger plan te brengen. Een bedrijf is altijd in beweging en doorloopt verschillende ontwikkelingsstadia. Een succesvolle start up groeit, doet eventueel overnames en dan er ontstaat complexiteit en daarmee de behoefte aan plannen, organiseren en structureren, met een duidelijke identiteit.

Het kan ook zijn dat bedrijven enorm veel commerciële verbeterruimte onbenut laten door niet in te spelen op die onbewuste klantbeleving en klantbehoeften.

Naast het  meedenken naar een optimale solide bedrijfssituatie, worden de plannen vervolgens omgezet in concrete realistische stappen en zorgt enthousiasme, bedrijfsmatig inzicht en realisatiekracht ervoor dat deze doelen behaald worden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

–  Plannen, organiseren, structureren en overzicht
–  Zorgen voor optimale werkmethodes, processen en de juiste mensen op de juiste plek
–  Een klant gerichte en solide (sales) organisatie neerzetten 
–  Strategie implementaties / Organisatorische veranderingen 

Door mijn hoge inlevingsvermogen en analytisch inzicht, begrijp ik de organisatie en haar speelveld snel. Door samen te werken in verbinding en vertrouwen en op een open, directe en heldere wijze communiceren, met hands’on gedrag inclusief een goede dosis vrouwelijke EQ wordt het optimale bedrijf neergezet. Dit alles vanuit zeer brede en professionele  werkervaringen.

“Verbinden, verantwoordelijkheid geven, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om doelen succesvol te realiseren. Enthousiasme brengt beweging!

Klantgerichte organisatie

Wat wil je klant en hoe kun je de relatie daarop afstemmen? Welke sales-strategie leent zich het beste en hoe kun je die implementeren? Welke segmenten kan je onderscheiden, bepaal het juiste diensten-en relatie niveau, bepaal sales gerichte accountplannen en zorg voor goede (aan)sturing. Zorg voor een optimale klantenreis!

Richting, structuur en overzicht.

De volgende ‘groei-fase’ waarin de ondernemer een duidelijk strategische visie heeft over de groeikansen in de markt. In deze fase is het cruciaal dat de interne organisatie in goede banen wordt geleid. Door de groei is er een complexe situatie ontstaan, waarbij er behoefte komt aan structuren, ‘wie doet wat’ (horizontale en verticale lijnen, hierarchie) en procedures, ‘hoe doen we het hier’ (standaardisatie, communicatie, klantgerichtheid, informatie).

NIeuwe doelen en dromen waarmaken

Je hebt een wereldidee, maar niet de tijd of capaciteit om het uit te werken tot een succesvol business concept. Je weet wát je wilt, maar niet hoe je het voor elkaar krijgt. Het kan gaan om het uitbouwen van bestaande business, het opzetten van een nieuw bedrijf, maar ook de hele basis. Zodat je weer áán je bedrijf kunt werken, in plaats van erín.